Demo

ให้เช่ารถบรรทุก 6 ล้อ 10 ล้อ

รถ 6 ล้อดั้ม รถ 10 ล้อ รับจ้าง รับเหมาขนถ่ายดินในโครงการ รับเคลียร์ริ่งพื้นที่ รับส่งดินลูกรัง หินคลุกทำถนน หินก่อสร้าง ทรายล้าง ทรายถม รับจ้างขนขยะ ขนเศษวัสดุจากการก่อสร้าง รับเหมาถมที่ 

ขอบเขตงานที่ให้บริการ
• ให้เช่าเครื่องจักรกลหนัก สำหรับงานทำถนน,วางท่อ,ขุดสระ,หัวเจาะกระแทกหิน
• ให้เช่า รถเกรด รถบด รถน้ำ รถแม็คโค รถตักหน้า-ขุดหลัง รถหัวเจาะ รถกะบะบรรทุก
• บริการรับส่งดินลูกรัง หินคลุกทำถนน หินเบอร์สำหรับก่อสร้าง ทรายล้าง ทรายถม
• บริการขนถ่ายดินในโครงการ   เพื่อปรับพื้นที่ก่อนขึ้นสิ่งก่อสร้าง
• บริการรับเหมาถมที่  ปรับบดอัดพื้นทาง  ปรับบดอัดพื้นโรงงาน  ทำถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง
• บริการรับเหมาวางท่อ  วางบ่อพัก  ทำรางน้ำคอนกรีต  ทำรางระบายน้ำ
• บริการปรับพื้นที่  ล้มต้นไม้  เศษวัชพืช  รื้อบ้านเก่า  ขนไปทิ้ง  ก่อนทำการก่อสร้าง

porn porn